ISKAASHIGA IYO MAAMULKA QANDARAASYADA

Xafiiska qorsheynta iyo siyaasadda ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa leh waax u qaabilsan iskaashiga iyo maareynta qandaraasyada. Wuxuu kala shaqeeyaa kooxaha caafimaadka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah mawduucyada la xiriira heshiisyada. Intaa waxaa dheer, xafiiskan ayaa mas’uul ka ah maareynta qandaraasyada iyo kormeerka. Maareynta qandaraasyada waxaa laga yaabaa inay gacan ka geysato xaqiijinta u hoggaansanaanta iyo saxnaanta iyadoo la kormeerayo lana maamulayo macluumaadka qandaraaska.

Barnaamij hufnaan leh oo habeeya oo maamula qandaraasyada, heshiisyada, iyo dukumentiyada muhiimka ah ee xarunta caafimaadka waa shardi muhiim ah, iyadoo ay ugu wacan tahay heerarka sii kordhaya ee xarumaha federaalka iyo kuwa gobollada ! Iyadoo laga duulayo xaqiiqooyinka hore, wasaaradda Caafimaadka iyo shaqaalaha ee Soomaaliya waxay samaysay xafiiskan ka shaqaynta iskaashiga iyo mashaakilaadka qandaraasyada si kor loogu qaado daryeelka Caafimaadka ee bulshada guud.

WASAARDDA

©Copyright 2023. FEDERAL MINISTRY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES