MAAMULKA IYO MAALIYADDA

Wuxuu mas’uul ka yahay jihaynta iyo maareynta Adeegyada Maaliyadda & Maamulka ee Wasaaradda Caafimaadka iyo hubinta bixinta nidaamyada iyo adeegyada ee dhammaan howlaha maamulka, oo ay ku jiraan shaqaalaha, miisaaniyadda, maaliyadda, xarumaha dhismaha, iyo IT. Waaxdu waxay si firfircoon uga qayb qaadataa maaraynta guud ee iyadoo bixinaysa hagitaanka xagga horumarinta iyo hirgelinta xeeladaha lagu taageerayo waajibaadka Wasaaradda iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed. Intaa waxaa dheer, waaxdu waxay maamushaa dhammaan hawlaha hindise-bixinta iyo soo iibsiga iyadoo raacaysa habraaca iyo sharciga khuseeya.

QAYBAHA WAAXDA

WASAARDDA

©Copyright 2023. FEDERAL MINISTRY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES