SIYAASADA IYO QORSHAYNTA

Agaasinku wuxuu hogaamiyaa hababka farsamada ee horumarinta siyaasadaha, qorshayaasha, barnaamijyada, qorshaynta istaraatiijiyadeed iyo hawlgelinta iyo samaynta, dejinta halbeegga, qaab-dhismeedka maaraynta waxqabadka, maaraynta macluumaadka iyo adeegsiga macluumaadka caddaynta go’aan qaadashada, cilmi-baadhista iyo horumarinta, habaynta iskaashiga, Abaabulka iyo maalgelinta kheyraadka, iyo isku-dubbaridka iyo la xiriirinta daneeyayaasha muhiimka ah iyo muwaadiniinta. Waxay wax ka qabataa naqshadaynta iyo ku dhaqanka hababka kormeerka iyo qiimaynta ee ujeeddooyinka lagu qiimaynayo waxtarka hawleed ee xeeladaha iyo waxqabadyada Wasaaradda.

QAYBAHA WAAXDA

WASAARDDA

©Copyright 2023. FEDERAL MINISTRY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES